PERSOONLIJKE RECONNECTIE

De Persoonlijke Reconnectie is veel méér dan een gewone heling, het gaat over het herstellen van verloren gegane verbindingen. 

Oorspronkelijk waren de meridianen

of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Dit netwerk van lijnen was bedoeld om ons aan te sluiten aan een onmetelijk groter netwerk en ons aldus met het hele universum te verbinden. Aangesloten zijn op het juiste trillingsniveau, met de juiste frequentie is hier noodzakelijk. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen, losgeraakt van dit netwerk, losgeraakt met onze verbinding met het universum, en vonden het juiste trillingsniveau en de juiste frequentie voor de verbinding met dit netwerk niet meer terug.

De Persoonlijke Reconnectie brengt ‘nieuwe’ axiatonale lijnen aan die het ons mogelijk maken terug verbonden te worden met dit netwerk, waardoor deze unieke trillingsniveaus en frequenties terug gebruikt kunnen worden wat onze genezing en uiteindelijk onze evolutie ten goede komt. Deze lijnen vormen een onderdeel van het zogenaamde paralleldimensionaal circulatiesysteem dat de basisenergie aantrekt voor herstel van de functies van het menselijke lichaam. De Persoonlijke Reconnectie brengt deze nieuwe lijnen aan, activeert ze en staat de uitwisseling van licht en informatie toe. Dit houdt tevens een opnieuw verbinden in van onze DNA-strengen en zorgt voor reïntegratie van de ‘snaren’ (zich tegelijkertijd voordoende, parallelle dimensies van de werkelijkheid).

Een Persoonlijke Reconnectie werkt levenslang door op alle niveaus. Het is een bewuste keuze die u maar eens in uw leven maakt. Het zal u vooruit helpen in uw persoonlijke ontwikkeling. Het ontvangen van deze Persoonlijke Reconnectie gebeurt in twee sessies van 45 minuten met minimaal één en maximaal drie dagen ertussen. Door de verbinding die door de Persoonlijke Reconnectie is voortgebracht, zal je een zeker niveau van heling ervaren als onderdeel van het proces.

Interesse om jouw verbinding, jouw trillingsniveau, jouw frequenties terug te optimaliseren?

Een echte aanrader ! 

Je kan me telefonisch contacteren voor deze twee afspraken op mijn GSM: 0472 52 70 66 of via e-mail: [email protected]

Kostprijs, wereldwijd opgelegd door Dr.Erik Pearl voor deze twee sessies is 333,00 Euro.