F.E.E.T.

F.E.E.T F.E.E.T. (Fysio Emotionele Energetische Therapie) is een therapievorm die ervan uitgaat dat er aan elke vorm van disharmonie - zowel op fysisch, energetisch als emotioneel vlak - onverwerkte emoties aan de basis liggen die blokkades veroorzaken, waardoor de energie niet normaal kan stromen doorheen het lichaam. F.E.E.T. werkt rechtstreeks op het onderbewustzijn en gaat terug naar de oorsprong van de energetische blokkades. Via het stress-antwoord-mechanisme van het autonome zenuwstelsel (ook gekend als de 0-test uit de kinesiologie) zoeken we naar de oorzaken van de emotionele trauma’s die verantwoordelijk zijn voor al je fysieke en emotionele problemen.

Emotionele trauma’s belemmeren ons zodat we niet volledig in onze eigen kracht staan en blokkeren onze creativiteit en onze eigen manier van “zijn”. De structuur van de blokkades wordt in kaart gebracht. Voor de eliminatie van alle oorzaken die aan de basis liggen van datgene waar jij aan wil werken, maken we gebruik van een techniek uit de Chinese geneeskunde (acupressuur: de nulpunt-stimulatie in de beide oren) in samenwerking met Sjamanistische ademtechnieken.

Op deze manier worden niet-verwerkte geactiveerde emoties van al hun lading ontdaan, zodat deze geen storende invloed meer hebben op het dagelijks leven, maar deel uitmaken van de doorleefde ervaring van de persoon.

Eens de blokkades opgeruimd zijn, stimuleren we de energiedoorstroming in het hele lichaam voor een optimaal functioneren van zowel lichaam als geest. Hiervoor maken we gebruik van kennis uit de Tachyon-energie, de Ion-synchronisatie en de Kwantumfysica. Op deze manier kunnen wij onze hersenen opnieuw bedraden, waardoor wij van binnenuit veranderen, en daardoor alles om ons heen verandert.

Een sessie duurt 2 uur en kost 75,00 Euro.

Je kan mij contacteren via GSM 0472 52 70 66 of via e-mail: [email protected]

F.A.Q

Welke behandelmethodiek wordt toegepast?

Om een incongruentie of blokkade op te sporen maken we gebruik van een techniek afkomstig uit de kinesiologie, waar gewerkt wordt met het stressreflex mechanisme van het autonome zenuwstelsel.

Het autonome zenuwstelsel is dat deel van ons zenuwstelsel dat er voor zorgt dat ons hart klopt, dat onze longen pompen, dat onze darmen functioneren. Het is m.a.w. dat gedeelte waar wij, met uitzondering van enkele getrainde yogi, niets aan te vertellen  hebben.

Het autonome zenuwstelsel is uiterst stressgevoelig. Het is eigenlijk de meest volmaakte leugendetector die er bestaat. De stress die ontstaat bij het uitspreken van een onwaarheid of leugen is namelijk zo groot dat het lichaam niet in staat is bepaalde  spierspanningen  aan  te  houden  (arm onder druk horizontaal houden, de vingers op elkaar drukken etc.). Precies deze eigenschap maakt het mogelijk rechtstreeks met het onderbewustzijn van een persoon  te communiceren.

Wanneer een incongruentie is geactiveerd, zullen we deze harmoniseren met behulp van een techniek uit de acupressuur (de nulpuntstimulatie in de beide oren) in combinatie met ademtechnieken uit het Sjamanisme. De niet verwerkte geactiveerde emotie wordt op deze manier van al zijn lading ontdaan zodat deze geen storende invloed meer heeft op het dagelijks leven maar deel uitmaakt van de doorleefde ervaring van de persoon.

Wat versta je onder ademtechnieken uit het sjamanisme?

De Sjamaan is in en voor een primitieve gemeenschap de dokter, psycholoog en raadsman van die gemeenschap. Hij of zij heeft van vader op zoon of van moeder op dochter de oude kennis, door eeuwen ondervinding vergaard, overgeërfd. Het gebruik van geneeskrachtige planten en het trachten te beheersen van alle mogelijke ziektes, problemen en fijnstoffelijke energieën behoort eveneens tot zijn parate kennis. Een van deze technieken is het gebruik van de ‘kracht van de adem’ die universeel door alle Sjamanen wordt toegepast.

Waarom zou ik F.E.E.T. volgen?

Wij leven in een universum van vrije wil, waar geëxperimenteerd wordt met emoties met als doel de persoonlijke ontwikkeling. Een deel van de doorgemaakte emoties worden niet of slecht verwerkt en belasten zowel het fysieke lichaam als de psyche.

Onze vrije wil maakt dat we géén speelbal zijn van het noodlot, maar individuen die de mogelijkheid hebben bewust te leven.

F.E.E.T. kan jou en de mensen uit je omgeving helpen om op een hoger niveau van bewustzijn te komen.

Alle klachten en problemen van een individu zijn initieel het gevolg van niet verwerkte emoties. Deze niet verwerkte emoties (blokkades en incongruenties ) verstoren de energiestromen in het lichaam met als direct of indirect gevolg bepaalde klachten of ziektebeelden.

Niet verwerkte emoties geven aanleiding tot irrationeel gedrag en stress. Stress creëert op zijn beurt vrije radicalen in het lichaam. Vrije radicalen zijn zeer agressieve stoffen die onder normale omstandigheden deel uitmaken van het afweersysteem. Een teveel hieraan tast de cellen van het lichaam aan. Het lichaam reageert en herstelt de schade die wordt veroorzaakt door de vrije radicalen. Dit herstel vergt veel energie. De normaal beschikbare energie wordt opgebruikt door al deze herstellingen met het gevolg dat men snel moe wordt, langere recuperatietijden nodig heeft en veel moet slapen. Deze situatie veroorzaakt op zijn beurt weer stress en de vicieuze cirkel is rond.

Is F.E.E.T. méér dan een holistische energetische (regressie) therapie die de stroming (flow) van de verstoorde fijnstoffelijke energieën (o.a. de Chi) herstelt, zowel in het fysieke als in het multi-dimensionale energetische lichaam?

Ja. Het is ook een vraagbaak over gelijk wat in verband met je ‘zijn’. Het is een methode om op een speelse wijze informatie te vergaren over het verleden, zonder dat er enige integratie gebeurt.

Duurt het lang vooraleer fysieke en psychische klachten verdwijnen?

De integratie van emoties, incongruenties, energetische blokkades en andere blokkades heeft voor gevolg dat emotionele spanningen, fobieën, psychosomatische klachten en in veel gevallen ook fysieke klachten onmiddellijk of op zeer korte termijn kunnen verdwijnen. De duurtijd hangt natuurlijk ook af van de complexiteit van de probleemstelling.

Zijn er symptomen die zich kunnen voordoen tijdens of na de integratie?

In 95% van de gevallen zal er niets van de eigenlijke emoties doordringen tot het bewustzijn (dwz.: er zullen zich geen bewuste herinneringen manifesteren van deze emoties).

In de andere 5% van de gevallen zullen bepaalde herinneringen zich op de een of andere manier aanbieden.

Al de opgesomde reacties duiden op energetische wijzigingen in het lichaam van de betrokken persoon. Alle symptomen dienen als normaal beschouwd te worden. Het ontbreken van enige fysieke reactie betekent niet dat er niets gebeurt.

Mogelijke symptomen:

 • geen
 • ontspanning
 • verdwijnen van pijnen
 • automatisch de rug rechten
 • het koud hebben
 • het warm hebben
 • geeuwen
 • huilen
 • agressie
 • woede
 • ‘zien’ van visionaire beelden
 • vermoeidheid
 • ... 

Is de effectiviteit van een F.E.E.T.-behandeling te bewijzen?

Door meting van de hartritmevariaties kunnen de gewijzigde activiteiten van de sympaticus en de parasympaticus zichtbaar gemaakt worden. De HRV-analyse geeft als het ware een venster waardoor men het autonome zenuwstelsel kan observeren. Na een behandeling met F.E.E.T. kunnen soms zeer ingrijpende wijzigingen aangetoond worden via HRV-analyse.

Verder zijn het de subjectieve bevestigingen van de behandelde personen welke de norm zijn voor de werking van deze methode.

Een optimaal functionerende energetische mens, wat houdt dat in?

Het lichaam is de tijdelijke, stoffelijke drager van de ziel.

Het doel van de mens is: leef en leer het allersimpelste, het allerhoogste, het allermoeilijkste en draag op die manier bij tot de ontwikkeling van jezelf en van het universum.

Ieder mens heeft, inherent aan het zijn, capaciteiten in zich die moeten maken dat hij de beste kansen heeft om zich maximaal te ontwikkelen.

Leef  vanuit onvoorwaardelijke liefde, en gebruik deze liefde als scheppende kracht om te komen tot een tijdloze vorm van zijn met een eindeloze, ultieme beleving van genot, waarbij je beschikt over alle gevoelens, wijsheid, kennis en wetenschap die tussen hemel en aarde bestaan.

(Dit is een beetje vergelijkbaar met wat in de meeste godsdiensten ‘de hemel’ wordt genoemd).

De aarde is de school waar we door frustraties met emoties leren om te gaan.