VEELGESTELDE VRAGEN OVER ASEA

Wat zijn Redox-signaleringsmoleculen?

Eenvoudige redox-signaalmoleculen welke zich in alle gezonde cellen bevinden, nl.in de mitochondriën (meer dan 15 varianten in ASEA) worden geproduceerd in het zout water. Uitgebalanceerde mengsels van deze moleculen functioneren als de dragers van de signalen die worden verstuurd tussen cellen die de werking van het immuunsysteem en alsook het onderhoud en de weefselregeneratie regelen. Ze optimaliseren de gezonde communicatie tussen en de prestaties van cellen.

Hoe werken deze moleculen?

Deze eenvoudige Redox signaalmoleculen worden onderverdeeld in twee groepen: reactieve oxidatieve en reducerende redoxmoleculen. De oxdidatieve redoxmoleculen versterken het immuunsysteem en de reducerende moleculen activeren de antioxidanten. In alle cellen en weefsels wordt altijd gezorgd voor een zorgvuldig (homeostatisch) evenwicht tussen deze twee soorten. Wanneer er zich een probleem voordoet of als er schade ontstaat, wordt dit evenwicht verstoord. Er wordt dan een signaal verstuurd, waarna de cellen en weefsels zich verdedigen en zichzelf herstellen: het gezonde evenwicht is dan weer hersteld.

Hoeveel Asea moet ik normaal gesproken gebruiken en hoeveel als sporter?

Uit jarenlang gebruiksonderzoek blijkt dat het drinken van 60 tot 120 ml ASEA per dag voldoende is voor het onderhouden van een goede gezondheid. Maar als het lichaam gestrest is of op de proef wordt gesteld, kan het nuttig zijn om meer te nemen. Sporters gebruiken bijvoorbeeld tot wel 240 ml voor intensieve trainingen of wedstrijden. Eventuele overmatige hoeveelheden worden in het lichaam tot zout water afgebroken. Het drinken van grote hoeveelheden ASEA is veilig. Gebruik ASEA echter niet om te hydrateren en drink voldoende water als u ASEA gebruikt.

Wanneer moet ik voorzichtig zijn met het gebruik van Asea?

ASEA is veilig en lichaamseigen. Deze Redox signaleringsmoleculen hebben over het algemeen geen invloed op geneesmiddelen, maar ze kunnen de werking van sommige voedingsstoffen en dragers in het bloed, zoals hormonen en insuline, efficiënter maken. ASEA stimuleert of onderdrukt de immuunrespons niet, maar kan de natuurlijke immuunrespons normaliseren en efficiënter maken.

ASEA wordt niet aanbevolen voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, zoals geldt voor de meeste voedingssupplementen.

Is Asea veilig?

Uitgebreid onderzoek, dat miljoenen dollars heeft gekost, heeft aangetoond dat het mengsel van Redox signaleringsmoleculen in ASEA veilig is, veiliger dan kraan-, bron- of alkalisch water. Alle onderzoeken tonen aan dat ASEA veilig is voor alle weefsels, organen en lichaamsstelsels.. Toxiciteit is in geen enkel geval waargenomen. ASEA is veilig voor alle belangrijke lichaamsorganen en -systemen. Het is veilig voor alle zachte weefsels en membranen van de neus, keel en slokdarm. Desondanks worden er nog steeds onderzoeken uitgevoerd naar de werking van ASEA op weefsels. Dergelijke onderzoeken hebben allemaal aangetoond - en tonen nog steeds aan - dat er geen sprake is van toxiciteit, en dus vergelijkbaar met neutrale zoutwateroplossingen.

Is Asea veilig voor mijn huid?

Ja. ASEA is veilig en kalmerend voor zelfs de meest gevoelige weefsels. Jarenlang onderzoek heeft aangetoond dat het mengsel van Redox signaleringsmoleculen in ASEA geen enkele irritatie of ontsteking veroorzaakt bij rechtstreeks contact. Er was geen enkel spoor van ontsteking, zelfs niet op celniveau.

Hoe weet ik dat redoxproducten veilig zijn? 

Ten eerste is het belangrijk om te onthouden dat redox-signalering een natuurlijk biologisch proces is dat veilig is en in elke cel van ons lichaam voorkomt. De redox-signaalmoleculen in ASEA-producten zijn 'natuurlijk' voor het lichaam en kunnen gemakkelijk worden geassimileerd. Studies hebben consequent aangetoond dat de redoxproducten van ASEA veilig en effectief zijn. Zie productetiket voor aanbevolen porties per leeftijd.

Bevat Asea chloor?

ASEA is geen chloorhoudend drinkwater. ASEA bevat hetzelfde gebalanceerde mengsel van stabiele Redox signaleringscomplexen (inclusief chloorsoorten) die worden aangetroffen in levende cellen. Veel methoden die worden gebruikt voor normaal drinkwater, zoals EPA/600/330.3, zijn niet geschikt voor het analyseren van de totale hoeveelheid chloor in ASEA. Zij kunnen stabiele Redox signaleringscomplexen afbreken voor kunstmatige afgifte van chloor. Dergelijke methoden bieden geen waarheidsgetrouwe meting van het chloorgehalte in ASEA en geven ook geen toxiciteit aan. Standaard kleurmetrische methoden tonen aan dat de totale hoeveelheid beschikbare chloor in ASEA minder dan 25 ppm is.

Behalve een chemische analyse kan de werkelijke toxiciteitswaarde van elke stof uitsluitend bepaald worden door uitgebreide toxiciteitstesten, zoals voorgeschreven door de FDA. Dergelijke onderzoeken, die miljoenen dollars kosten en jaren duren, zijn al uitgevoerd voor de Redox signaleringscomplexen in ASEA. Het is bekend dat chloorhoudend mineraal water irriterend is, maar ASEA is kalmerend. Voor mineraalwater met een hoog chloorgehalte kan gemakkelijk worden aangetoond dat het toxisch is, maar bij ASEA is nog geen enkel teken van toxiciteit gevonden. Mineraalwater met een hoog chloorgehalte veroorzaakt irritatie en het opzwellen van weefsel, maar voor ASEA is nog nooit vastgesteld dat het ontstekingen veroorzaakt: zelfs niet bij de meest gevoelige menselijke weefsels die in laboratoriumonderzoek worden gebruikt. Juist het tegenovergestelde is vaak het geval. Kortom, ASEA is geen chloorhoudend drinkwater. Het kan en mag niet als zodanig worden behandeld of geanalyseerd.

Welk soort zout zit er in Asea?

ASEA wordt geproduceerd uit zout (NaCl) van farmaceutische kwaliteit en ultrapuur gedestilleerd water, vergelijkbaar met zoutoplossingen die worden gebruikt voor medische doeleinden. Deze zoutoplossing is noodzakelijk voor de productie en de stabilisatie van de Redox signaleringsmoleculen in ASEA. ASEA is niet bedoeld voor hydratatie en om mineralen aan te vullen: daarvoor moeten goed drinkwater en mineraalhoudende zouten uit andere bronnen worden gebruikt.

Hoeveel zout zit er in Asea?

Een portie ASEA van 120 ml bevat ongeveer 123 mg zout. Dit komt overeen met de hoeveelheid zout in een wortel (De meeste zoutarme diëten verbieden geen wortels). Indien u zeer gevoelig bent voor zout, kunt u het zoutgehalte in uw voeding naar wens aanpassen wanneer u ASEA gebruikt. Overleg dit eventueel met uw arts of voedingsdeskundige.

Wat is het verschil tussen Asea en Alkalisch water?

ASEA is geen alkalisch water. ASEA bevat een perfect uitgebalanceerd, veilig en stabiel mengsel van Redox signaleringsmoleculen, zoals de moleculen die van nature geproduceerd worden door de mitochondriën in alle cellen van uw lichaam. ASEA begint als ultrapuur water en zout dat een complex elektrochemisch proces in meerdere stappen ondergaat en drie of meer dagen duurt. Bij de productie worden complexe chemische en natuurkundige processen toegepast met nauwgezet beheerste kwaliteitscontrole- en productieparameters en neutrale pH (7,35). ASEA is ontworpen om de functies van het immuunsysteem, de cellulaire bescherming, de reparatie, de vervanging en het herstel op veilige en effectieve wijze te ondersteunen. Daarentegen wordt het meeste alkalische water op de markt geproduceerd door gewoon kraanwater aan te sluiten op een elektrolysekamer die het water filtert en het in alkalische en zure componenten scheidt. Het alkalische water is over het algemeen onstabiel en dient onmiddellijk te worden gebruikt. Het zure water is over het algemeen gevaarlijk voor consumptie, maar kan worden gebruikt als reinigingsoplossing. ASEA bezit veel van de heilzame aspecten van beide soorten water, maar is zeer geconcentreerd, stabiel, niet-toxisch en perfect uitgebalanceerd. Maar let op: ASEA is niet bedoeld voor hydratatie en bevat geen heilzame mineralen.

Hoe wordt Asea geabsorbeerd?

ASEA wordt snel opgenomen door de slijmvliezen van mond, slokdarm en maagwand. De Redox signaalmoleculen in ASEA zijn in staat om de agressieve en zure omgeving van de maag gedurende een aantal minuten te overleven. Er zijn uren na opname nog sporen van Redox signaleringsmoleculen in het bloed aangetroffen.

Wordt Asea door invriezen of hitte aangetast?

ASEA is stabiel bij temperaturen tot 150 °C en overleeft zowel bereiding in de magnetron als koeling en invriezen. Indien ASEA wordt ingevroren, moet u het voor gebruik VOLLEDIG ontdooien en dan enige tijd laten staan. Indien mogelijk dient invriezen te worden vermeden. De stabiliteit van ASEA is gevoelig voor besmetting. Draai altijd de dop weer op een fles met ongebruikte porties en drink niet rechtstreeks uit de fles: dit kan besmetting bevorderen.

Wat betekent redox? 

De term redox is een wetenschappelijke afkorting voor reductie-oxidatiereactie, een biologisch belangrijke elektronenoverdrachtsreactie die een belangrijke ondersteunende rol speelt in veel van de levensonderhoudende processen van het lichaam, met name energie leverende metabolische functies.

Wat is celsignalering? 

Het gezonde onderhoud van het lichaam is afhankelijk van communicatie tussen cellen in elk weefsel, orgaan en systeem. Deze vitale intercellulaire communicatie zorgt ervoor dat berichten worden afgeleverd en ontvangen om de celproductie te moduleren, reparatiemechanismen te initiëren en in stand te houden en andere herstelprocessen uit te voeren. De moleculen die bij deze communicatie betrokken zijn, worden cel-signalerende moleculen genoemd.

Is celsignalering hetzelfde als redoxsignalering? 

Tijdens cellulaire ademhaling produceert het lichaam kleine moleculen met redoxpotentiaal. Dit zijn redox-moleculen, en omdat velen van hen celsignaleringsfuncties kunnen uitvoeren, vormen dit soort redox-moleculen hun eigen belangrijke klasse van celsignaleringsmoleculen, redox-signaleringsmoleculen genoemd. Elke celsignaleringsfunctie die specifiek wordt uitgevoerd door redox-signaleringsmoleculen, staat bekend als redox-signalering.

Hoe worden redox-signaalmoleculen geproduceerd? 

Redox-signaalmoleculen worden geproduceerd in elke cel van het lichaam door natuurlijke metabolische processen. Tot de 21e eeuw waren dergelijke biologische processen de enige bekende bron van redox-signaalmoleculen. Dat veranderde in de vroege jaren 2000, toen ASEA zijn baanbrekende, gepatenteerde proces ontwikkelde om redox-signaalmoleculen te produceren uit geraffineerd zout en gezuiverd water. Hiervoor werd ASEA erkend als het eerste en enige supplement op de markt voor het bevatten van actieve redox-signaalmoleculen.

Als het lichaam redox-signaalmoleculen produceert, waarom zou ik dan een redox-supplement nodig hebben? 

Hoewel de meeste gewone voedingssupplementen alleen voedingsstoffen bevatten die het menselijk lichaam niet synthetiseert, gaan de biologische tekorten veroorzaakt door veroudering en cellulaire afbraak dieper dan alleen voeding. Zowel stress, voeding, luchtkwaliteit als andere omgevingsfactoren veroorzaken in de loop van de tijd cellulaire afbraak, waardoor de natuurlijk door het lichaam geleverde balans van redox-signaalmoleculen aangetast wordt - waardoor er behoefte is aan aanvullende redox-moleculen zoals die gevonden in ASEA REDOX Cell Signaling Supplement.

Wat voor soort onderzoek is er gedaan naar redox-signalering? 

Redox-signalering is een volwassen onderzoeksgebied op het gebied van celbiologie en metabole studies. Een wetenschappelijk tijdschrift met collegiale toetsing, gericht op het begrijpen van de vitale impact van redoxprocessen op de gezondheid en de ziekte van de mens, werd in 1999 opgericht. Schattingen plaatsen het aantal collegiaal getoetste artikelen over het onderwerp ergens in de tienduizenden.

Wanneer werd redox-signalering ontdekt? 

De ontdekking en studie van menselijke cellen begon in de 19e eeuw, maar pas in het laatste deel van de 20e eeuw werden cellen voldoende gedetailleerd begrepen om de vormen van signalering achter celactiviteit te observeren en te theoretiseren. In 1999 was de rol van Redox binnen de celsignalering voldoende begrepen en geformaliseerd om een gecontroleerd wetenschappelijk tijdschrift over het onderwerp te creëren.

Wat gebeurde er tussen de ontdekking van cellen en de ontdekking van celsignalering? 

De processen van metabolisme en cellulaire ademhaling zagen ontdekkingen in de jaren 1930 en '40 die de methoden verlichtten waardoor het menselijk lichaam zuurstof- en redoxprocessen gebruikt om vitale functies te voeden. Onderzoek in de jaren 1950 en '60 gaf vroege aanwijzingen over de moleculaire basis van celsignalering, hoewel wetenschappelijke artikelen pas in de jaren '80 en '90 consistent begonnen te praten over celsignalering als een afzonderlijke discipline.

Hoe heeft ASEA zijn eigen redox-signaaltechnologie ontwikkeld? 

ASEA-oprichter Verdis Norton werd voor het eerst geïntroduceerd in de redox-signalerings-biochemie in het bestuur van een biotechbedrijf in Utah. Het voorbereidende werk van het bedrijf op het gebied van de synthese van redoxmoleculen had veelbelovende resultaten opgeleverd, maar een gebrek aan middelen dwong hen om het project vroegtijdig te stoppen. Overtuigd van zijn doorbraakpotentieel, hebben Verdis en een paar nauwe partners middelen gebundeld om de beëindigde technologie te verwerven en het onderzoek nieuw leven in te blazen. ASEA heeft zijn eigen team van medische professionals, wetenschappers en ingenieurs de opdracht gegeven om de technologie te ontwikkelen, een uitgebreide veiligheidsanalyse uit te voeren en een haalbare productiemethode te produceren voor ASEA REDOX Cell Signaling Supplement en toekomstige redox-signaalproducten.

Is de technologie achter de redoxproducten van ASEA gepatenteerd? 

Ja. ASEA heeft de processen gepatenteerd die worden gebruikt om zijn redoxproducten te produceren: ASEA REDOX Cell Signaling Supplement, RENU 28 Revitalizing Redox Gel en RENU Advanced Intensive Redox Serum. Patentinformatie is op aanvraag verkrijgbaar.

Waar worden ASEA-redoxproducten geproduceerd? 

Alle ASEA-redoxproducten worden vervaardigd in het ASEA Redox Center, een FDA-geregistreerde, NSF-geregistreerde faciliteit gelegen binnen een mijl van het wereldwijde hoofdkantoor van ASEA in Pleasant Grove, Utah. Het ASEA Redox Center is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ASEA om te voldoen aan alle FDA Good Manufacturing Practices (GMP). Deze GMP-vereisten staan vermeld in sectie 8 van NSF / ANSI 173, de enige erkende Amerikaanse nationale norm in de voedingssupplementenindustrie die is ontwikkeld in overeenstemming met FDA's 21 CFR deel 111.