A- A A+

Homeopathie dieren

Homeopathie is een geneeswijze die gebruik maakt van het gelijksoortigheidsprincipe.
Een dier met een bepaalde ziekte wordt behandeld met een verdunde stof, die onverdund een gelijksoortige symptomencomplex laat zien als de ziekte zelf. Of anders gezegd: onverdund zal het homeopathisch middel een ziektebeeld opwekken, dat niet hetzelfde doch gelijkend is op het symptomenbeeld van de ziekte die de patiënt doormaakt.

Deze verdunningen worden gemaakt volgens strenge medische wetten. De stoffen kunnen van plantaardige, dierlijke, minerale of chemische aard zijn. Ze worden ingezet via inspuitingen, tabletten of monddruppels. De werking geschiedt via een ondersteuning van de weerstand van het dier, met als gevolg een prikkeling om zelf tot genezing te komen.

Heb je graag een afspraak dan kan je telefonisch contact opnemen met Dr.Chris Eulaers 

GSM: 0485 11 42 64