A- A A+

FAQ

Algemeen

Wat kan je verwachten van onze energetische sessies?

Ieders ervaring is uniek. Soms gebeuren genezingen in slechts één sessie, meestal duurt het wat langer. De beste manier om een genezing toe te laten is je in een staat van 'ontvangen' te bevinden zonder gehecht te zijn aan het resultaat. Laat de energieën dat helen wat op dat ogenblik het meest cruciale is om geheeld te worden. 

Voor wie en bij welke klachten?

De behandelingen zijn geschikt voor iedereen, zowel voor mens als dier, jong en oud. Het is zeer heilzaam voor mensen en dieren met fysieke, psychische, emotionele en mentale problemen. Het is ook zeer aan te bevelen voor ‘gezonde’  mensen en  dieren om  alzo  preventief heel wat ellende  te  voorkomen. De oorzaak van vele fysieke klachten is reeds lang in het lichaam aanwezig voor het zich manifesteert. Het zijn allemaal zeer effectieve behandelingen om stressvrij te worden en te blijven en om je bewustzijn te verhogen.

Hoe werkt het zelfgenezend vermogen?

Je lichaam is ooit bij de conceptie begonnen als een microscopisch klein celletje, waarin alle informatie voor je complete functioneren aanwezig was. Die cel is zich gaan delen tot je lichaam uit ongeveer 135.000.000.000.000 (135 biljoen) cellen bestaat. Al deze cellen hebben de informatie, het geheugen, voor jou functioneren.

Het is mogelijk dat gedurende ons leven door allerlei traumatische gebeurtenissen valse informatie in het celgeheugen terecht komt, dat het functioneren belemmert. Onze cellen onthouden zulke dingen, en het zelfgenezend vermogen blokkeert.

Dit gebeurt ook door huidige (emotionele) spanningen, andere vormen van stress, slechte voeding en een verkeerde leefstijl en geldt zowel voor mens als dier. Voor genezing is in elk geval diep ontspannen een vereiste !

Gelukkig is ons lichaam enorm krachtig en beschikt over vele mogelijkheden om haar zelfgenezend vermogen te herstellen. Het blijkt dat het lichaam een soort wandelende medicijnkast is dat vele genezende stoffen zelf kan aanmaken als het daartoe gestimuleerd wordt. 

Sommige cellen in ons lichaam (bv. die van de binnenkant van de dikke darm) worden elke dag vervangen door nieuwe. Bij andere delen van het lichaam vraagt dat wat meer tijd, maar in een tijdsbestek van zeven jaar zijn praktisch alle cellen in je lichaam vernieuwd.

Al onze therapieën hebben als doel de lichaamsenergie terug in balans te brengen zodat het lichaam zijn eigen kracht kan gebruiken om zichzelf helemaal te herstellen !

 

Wat is het effect van deze behandelingen?

Deze sessies zijn zeer weldadig en geven een diepe ontspanning met een langdurig anti-stress effect, alsook verhoging van jouw bewustzijn ! Lichamelijke klachten verminderen en verdwijnen zelfs. Een behandeling is voor iedereen goed.

Zowel mens als dier voelen er zich vaak energieker, rustiger en prettiger door en slapen dikwijls beter ongeacht de klacht waarmee ze gekomen zijn. Zowel fysieke als psychische blokkades worden opgeheven, zodat je weer optimaal gebruik kunt maken van je energie.

Biopunctuur

Wat wordt er ingespoten?

Veel gebruikte producten zijn bijvoorbeeld arnica (valkruid), calendula (goudsbloem) en chamomilla (kamille). Arnica wordt onder meer gebruikt bij kneuzingen en bij spierpijnen. Echinacea wordt onder meer gebruikt om de weerstand te verhogen. De ampullen bevatten steeds een cocktail van verschillende producten. Traumeel en Lymphomyosot worden gebruikt bij ontstekingen en sportletsels, Zeel bij artrose, Hepeel om de lever te zuiveren en Spascupreel bij spierspasmen.

Zijn deze producten wel veilig?

De ampullen bevatten geen hoge concentraties van de actieve stof: het zijn verdunde oplossingen. Hierdoor zijn ernstige neveneffecten uitgesloten. Uw veiligheid wordt bovendien gewaarborgd door de fabrikant die voortdurend waakt over de productiekwaliteit van deze ampullen. De ampullen gebruikt in biopunctuur worden in Duitsland al meer dan 50 jaar geproduceerd (meer dan 100 miljoen ampullen per jaar) en voldoen aan de strengste normen van kwaliteitscontrole (bv. geen zware metalen). Onderzoek met honderden patiënten hebben trouwens de veiligheid van deze ampullen bevestigd.

Zijn deze ampullen wetenschappelijk onderzocht?

Biopunctuur maakt geen gebruik van extreme homeopathische verdunningen “waar niets meer in zit”. We spreken dan ook van microdosis (dit is een héél kleine dosis). De meest gebruikte ampullen in biopunctuur zoals Traumeel en Zeel zijn getest in verschillende wetenschappelijke studies waarin ze vergeleken zijn met een placebo. Wetenschappelijk onderzoek heeft bovendien aangetoond dat Traumeel werkt via het immuunsysteem (dit is het verdedigingssysteem in uw lichaam). Dit onderzoek werd gepubliceerd in een belangrijk vaktijdschrift voor immunologie (Clinical & Developmental Immunology, juni 2004). Net zoals een vaccin (ook een kleine dosis) is een microdosis in staat om toch een belangrijk effect uit te oefenen via het immuunsysteem - en aldus een aantal verdedigingsmechanismen op gang te brengen.

Is biopunctuur een veilige techniek?

Biopunctuur wordt enkel uitgevoerd door artsen die de veiligheidsregels van biopunctuur strikt volgen. Dit betekent dat uw arts de producten en injectietechnieken gebruikt zoals aangeleerd in de cursus biopunctuur. Aldus is biopunctuur een veilige techniek - en een verantwoorde methode. Het gebruikte materiaal (spuit, naald) is natuurlijk steeds wegwerpmateriaal: de naald is dus nooit in contact geweest met een andere patiënt en er is dus nooit een kans op overdracht van AIDS of geelzucht.

Hoe werkt biopunctuur?

In de reguliere geneeskunde is het het medicijn zelf dat de symptomen onderdrukt. Daarom moeten relatief hoge dosissen toegediend worden om een voelbaar effect te hebben. In biopunctuur daarentegen gaan de kleine dosissen de natuurlijke genezingsmechanismen (die sowieso aanwezig zijn) begeleiden of stimuleren. En hoe gaat dat? Biopunctuur verbetert de lokale bloedcirculatie, ontspant spiervezels en versterkt ligamenten en kraakbeen. Bovendien hebben injecties aan de oppervlakte (bv. onderhuids) via de reflexbogen van het zenuwstelsel ook effect op de onderliggende organen.

Werkt biopunctuur even snel als de ‘gewone’ geneeskunde?

Injectie met microdosissen zijn in een beginfase minder krachtig dan bv. cortisone injecties. De dosis is immers te klein om een ontsteking onmiddellijk te onderdrukken. Maar dat laatste is ook niet de bedoeling van biopunctuur want de ontsteking wordt aanzien als een belangrijk element in het genezingsproces! Biopunctuur tracht nu net de natuurlijke genezing opnieuw te stimuleren zodat de volledige genezing mogelijk wordt. Dit betekent dat het effect van biopunctuur dus trager op gang komt dan wanneer u pijnstillers of ontstekingsremmers neemt. Maar bij recente letsels zijn de effecten meestal onmiddellijk en soms zeer spectaculair.

Wanneer kan biopunctuur nuttig zijn?

Biopunctuur kan gebruikt worden voor vele ziekten, voor zover er nog geen onomkeerbare beschadigingen zijn en in zoverre dat er geen reguliere behandeling noodzakelijk is. Vooral functionele klachten reageren dus goed op deze therapie. Hoe langer u wacht met de therapie op te starten, hoe meer sessies biopunctuur u nodig zult hebben.

Biopunctuur wordt vooral toegepast bij trauma’s (bv. spierscheur, peesontsteking) en bij allerhande gewrichtsklachten, nekpijn en rugklachten. Verder wordt ook biopunctuur toegepast bij allergieën (bv. astma, hooikoorts), acute en chronische ontstekingen (sinusitis, bronchitis, blaasontsteking, maagontsteking), en ook bij klierkoorts.

Wanneer u langdurig klachten heeft moet soms ook ‘het ganse lichaam’ behandeld worden. Dit noemt men een terrein behandeling. Dit betekent dat bv. het lichaam gezuiverd wordt met biopunctuur (drainage). Dit kan gebeuren met producten die werken op bv. het lymfestelsel of op de lever.

In welke mate is de strategie bij biopunctuur anders dan bij de reguliere geneeskunde?

Wanneer uw dier huiduitslag vertoont, kiezen we niet voor een behandeling met cortisonezalf (die wel direct resultaat boekt door oppervlakkige symptomen te onderdrukken), maar krijgt het dier een zuiveringskuur. Als dan het eczeem verdwijnt zonder zalf, weten we dat we het onderliggende probleem behandeld hebben. Ook pijn is dikwijls een alarmsignaal van het lichaam. Pijn wegslikken met een pijnstiller is alsof men het rode waarschuwingslampje in de auto uitdraait. We proberen dus eerst op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaak. Wanneer het dier rugpijn heeft, gaan we in plaats van een pijnstiller of een ontstekingsremmer voor te schrijven, inspuitingen geven om de rugspieren te versoepelen of de ligamenten te versterken. Wanneer de pijn dan afneemt zonder pijnstillers of zonder cortisone injecties, kan u er van uit gaan dat we het onderliggende probleem behandeld hebben.

Wordt u na de behandeling direct beter?

Soms is er direct beterschap na slechts één behandeling. Dit zou een spontane genezing kunnen zijn of een placebo effect (het dier voelt zich beter omdat u in de behandeling gelooft). Maar meestal gaat het dan om een trauma of een recente ontsteking dat snel reageert op biopunctuur. Heeft het dier zijn klachten reeds enkele weken of maanden, dan zal er meer tijd nodig zijn om de genezing op gang te brengen. Anderzijds heeft het dier enkele uren tot een dag na de injecties soms net meer last. Dit is eigenlijk het omgekeerd van een placebo effect! Zo’n verergering komt regelmatig voor en betekent dat het lichaam (via het immuunsysteem en de zenuwbanen) reageert op de injecties door een nieuw genezingsproces op te starten. Dit kan gepaard gaan met bv. pijn of zwelling in de regio waar het dier de injecties kreeg. Zo’n reactiefase gaat meestal vanzelf voorbij en is dus wel degelijk een ‘goede’ reactie! Soms verschuift de pijn na de eerste of tweede behandeling. Dit is niet omdat de pijn onderdrukt wordt en ergens anders weer verschijnt maar betekent juist dat bv. de spieren zich aan het aanpassen zijn aan de nieuwe situatie en dat de genezing op komst is. Dit noemt men de adaptiefase. Ook bij een terrein behandeling kan er in het begin een schijnbare verergering optreden. Bij het opstarten van een zuiveringskuur kunnen er bepaalde klachten - die vroeger onderdrukt werden door medicatie - nu terug aan de oppervlakte verschijnen. De vuilnisemmers uit de kelder worden nu immers buiten gezet.

Welke ziekten kunnen niet door biopunctuur genezen worden?

Voor er met biopunctuur kan gestart worden, moet u een diagnose hebben van uw huisarts of specialist. Als bv. uw rugpijn afkomstig is van een metastase (uitzaaiing van een kankergezwel) kan u met biopunctuur niet geholpen worden. Biopunctuur is niet geschikt voor de behandeling van dementie, overgewicht, breuken, vallende ziekte, osteoporose, hartziekten, suikerziekte, kwaadaardige tumoren, aangeboren afwijkingen enz. Sommige ziekten komen niet in aanmerking omdat er onherstelbare schade is zoals bij levercirrose of longemfyseem. Soms is biopunctuur een waardig alternatief als de medicatie niet verdragen wordt, of een goede tweede keuze wanneer de reguliere klassieke behandeling geen succes was. U kan ook kiezen voor een combinatie van biopunctuur en reguliere behandeling. Hopelijk zullen in de nabije toekomst meer en meer artsen open staan voor biopunctuur en bereid zijn tot samenwerking. Dit kan alleen maar ten goede komen van de patiënten.

F.E.E.T.

Welke behandelmethodiek wordt toegepast?

Om een incongruentie of blokkade op te sporen maken we gebruik van een techniek afkomstig uit de kinesiologie, waar gewerkt wordt met het stressreflex mechanisme van het autonome zenuwstelsel.

Het autonome zenuwstelsel is dat deel van ons zenuwstelsel dat er voor zorgt dat ons hart klopt, dat onze longen pompen, dat onze darmen functioneren. Het is m.a.w. dat gedeelte waar wij, met uitzondering van enkele getrainde yogi, niets aan te vertellen  hebben.

Het autonome zenuwstelsel is uiterst stressgevoelig. Het is eigenlijk de meest volmaakte leugendetector die er bestaat. De stress die ontstaat bij het uitspreken van een onwaarheid of leugen is namelijk zo groot dat het lichaam niet in staat is bepaalde  spierspanningen  aan  te  houden  (arm onder druk horizontaal houden, de vingers op elkaar drukken etc.). Precies deze eigenschap maakt het mogelijk rechtstreeks met het onderbewustzijn van een persoon  te communiceren en wat daarenboven de hoogste nauwkeurigheid biedt

Wanneer een incongruentie is geactiveerd, zullen we deze harmoniseren met behulp van een techniek uit de acupressuur (de nulpuntstimulatie in de beide oren) in combinatie met ademtechnieken uit het Sjamanisme.De niet verwerkte geactiveerde emotie wordt op deze manier van al zijn lading ontdaan zodat deze geen storende invloed meer heeft op het dagelijks leven maar deel uitmaakt van de doorleefde ervaring van de persoon.

Wat versta je onder ademtechnieken uit het sjamanisme?

De Sjamaan is in en voor een primitieve gemeenschap de dokter, psycholoog en raadsman van die gemeenschap. Hij of zij heeft van vader op zoon of van moeder op dochter de oude kennis, door eeuwen ondervinding vergaard, overgeërfd. Het gebruik van geneeskrachtige planten en het trachten te beheersen van alle mogelijke ziektes, problemen en fijnstoffelijke energieën behoort eveneens tot zijn parate kennis. Een van deze technieken is het gebruik van de ‘kracht van de adem’ die universeel door alle sjamanen wordt toegepast.

Waarom zou ik F.E.E.T. volgen?

Wij leven in een universum van vrije wil, waar geëxperimenteerd wordt met emoties met als doel de persoonlijke ontwikkeling. Een deel van de doorgemaakte emoties worden niet of slecht verwerkt en belasten zowel het fysieke lichaam als de psyche.

Onze vrije wil maakt dat we géén speelbal zijn van het noodlot maar individuen die de mogelijkheid hebben bewust te leven.

F.E.E.T. kan jou en de mensen uit je omgeving helpen om op een hoger niveau van bewustzijn te komen.

Alle klachten en problemen van een individu zijn initieel het gevolg van niet verwerkte emoties. Deze niet verwerkte emoties (blokkades en incongruenties ) verstoren de energiestromen in het lichaam met als direct of indirect gevolg bepaalde klachten of ziektebeelden.

Niet verwerkte emoties geven aanleiding tot irrationeel gedrag en stress. Stress creëert op zijn beurt vrije radicalen in het lichaam. Vrije radicalen zijn zeer agressieve stoffen die onder normale omstandigheden deel uitmaken van het afweersysteem. Een teveel hieraan tast de cellen van het lichaam aan. Het lichaam reageert en herstelt de schade die wordt veroorzaakt door de vrije radicalen. Dit herstel vergt veel energie. De normaal beschikbare energie wordt opgebruikt voor herstellingen met het gevolg dat men snel moe wordt, langere recuperatietijden nodig heeft en veel moet slapen. Deze situatie veroorzaakt op zijn beurt weer stress en de vicieuze cirkel is rond.

Is F.E.E.T. méér dan een holistische energetische (regressie)therapie die de stroming (flow) van de verstoorde fijnstoffelijke energieën (o.a. de chi) herstelt, zowel in het fysieke als in het multi-dimensionale energetische lichaam?

Ja. Het is ook een vraagbaak over gelijk wat in verband met je ‘zijn’. Het is een methode om op een speelse wijze informatie te vergaren over het verleden, zonder dat er enige integratie gebeurt.

Duurt het lang vooraleer fysieke of psychische klachten verdwijnen?

De integratie van emoties, incongruenties, energetische blokkades en andere blokkades heeft voor gevolg dat emotionele spanningen, fobieën, psychosomatische klachten en in veel gevallen ook fysieke klachten onmiddellijk of op zeer korte termijn verdwijnen.

Zijn er symptomen die zich kunnen voordoen tijdens of na de integratie?

In 95% van de gevallen zal er niets van de eigenlijke emoties doordringen tot het bewustzijn (dwz.: er zullen zich geen bewuste herinneringen manifesteren van deze emoties).

In de andere 5% van de gevallen zullen bepaalde herinneringen zich op de een of andere manier aanbieden.

Al de opgesomde reacties duiden op energetische wijzigingen in het lichaam van de betrokken persoon. Alle symptomen dienen als normaal beschouwd te worden. Het ontbreken van enige fysieke reactie betekent niet dat er niets gebeurt.

Mogelijke symptomen:

 

Is de effectiviteit van een F.E.E.T.-behandeling te bewijzen?

Door de meting van de hartritmevariaties worden de gewijzigde activiteiten van de sympaticus en de parasympaticus zichtbaar gemaakt. De HRV-analyse geeft als het ware een venster waardoor men het autonome zenuwstelsel kan observeren. Na een behandeling met F.E.E.T. kunnen soms zeer ingrijpende wijzigingen aangetoond worden via HRV-analyse.

Verder zijn het de subjectieve bevestigingen van de behandelde personen welke de norm zijn voor de werking van deze methode.

Een optimaal functionerende energetische mens, wat versta je daar-onder?

Het lichaam is de tijdelijke, stoffelijke drager van de ziel.

Het doel van de mens is: leef en leer het allersimpelste, het allerhoogste, het allermoeilijkste en draag op die manier bij tot de ontwikkeling van jezelf en van het universum.

Ieder mens heeft, inherent aan het zijn, capaciteiten in zich die moeten maken dat hij de beste kansen heeft om zich maximaal te ontwikkelen.

Leef  vanuit onvoorwaardelijke liefde, en gebruik deze liefde als scheppende kracht om te komen tot een tijdloze vorm van zijn met een eindeloze, ultieme beleving van genot, waarbij je beschikt over alle gevoelens, wijsheid, kennis en wetenschap die tussen hemel en aarde bestaan.

(Dit is een beetje vergelijkbaar met wat in de meeste godsdiensten ‘de hemel’ wordt genoemd).

De aarde is de school waar we door frustraties met emoties leren om te gaan.

  

Q.Light® licht- & kleurentherapie

Wat doet lichttherapie?

Lichttherapie heractiveert de celfuncties (biostimulatie), waardoor regeneratieve processen opnieuw kunnen optreden.

Via de huid en de ogen nemen we licht als energie en als trillingen op. Als gevolg worden een groot aantal biologische functies gereguleerd, gestimuleerd en gehandhaafd. Het zichtbaar lichtspectrum heeft als eigenschap de huid, de weefsel- en de bloedcellen positief te beïnvloeden en is hierdoor ideaal voor medische en esthetische toepassingen.

De werking van lichtinductie bereikt eerst de huid of de ogen en vervolgens het hele lichaam. De behandelde cellen profiteren door de optimalisering van hun werking en de verbetering van de capaciteit van de celcommunicatie.

Wat is gepolariseerd licht?

Gepolariseerd licht is licht dat enkel in vlakke golven parallel aan elkaar trilt, zoals bij laserlicht. In vergelijking tot Q.Light® licht bestaat laserlicht enkel uit één golflengte. Wat betekent dat laser monochromatisch licht (monochromatisch = alleen één bepaalde golflengte) emitteert. Terwijl Q.Light® polychromatisch licht (polychromatisch = meerdere, verschillende golflengten, veelkleurig) emitteert.

Het lichtspectrum  dat Q.Light® emitteert is in het golflengtebereik van 385 nm tot 780 nm respectievelijk tot 1700 nm.

Hoe diep dringt het licht Q.Light® van in de huid door?

Lichtgolven hebben verschillende golflengten en dringen elk verschillend in de huid in.

Het minst diep dringen de violette en blauwe lichtdelen door, het diepst de oranjekleuren en rode lichtdelen.

De lichtgolven van het zichtbare lichtspectrum (van Q.Light®) dringen bijzonder diep in de huid door en bereiken het subcutane weefsel. De diepte van de verschillende golflengten van het volledige spectrum varieert van ongeveer 1 mm tot meer dan 4 mm !

Aangezien het zichtbaar lichtspectrum (van Q.Light®) ook de bloedcellen bereikt die aan het huidoppervlak door fijne capillairen (haarvaatjes) stromen en deze kleine bloedvaatjes de slagaders en aders met elkaar verbinden wordt hierdoor het immuunsysteem gestimuleerd (fotomodulatie van het bloed). Het biopositieve effect van Q.Light® lichttherapie wordt als gevolg door het bloed in het volledige lichaam getransporteerd.

Moet ik een arts raadplegen alvorens Q.Light® toe te passen?

In principe niet. Indien er echter geen verbetering tijdens de behandeling optreedt, bevraag u dan bij een arts, medisch verzorger of bij een deskundig lichttherapiespecialist.

 

Zijn er bijwerkingen ?

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

Bij volgende contra-indicaties is het aan te bevelen vooraf een arts te raadplegen:

Kunnen kinderen met Q.Light® behandeld worden?

Ja. Bijvoorbeeld bij roodheden en irritatie door luiers, ook bij verkoudheden, schaafwonden, verbranding en huiduitslag. Wij verzoeken u echter bij aparte gevallen de behandeling af te stemmen in samenspraak met een arts of therapeut.

Is Q.Light® lichttherapie ongevaarlijk?

Is Q.Light® lichttherapie getest en gecontroleerd?

Wereldwijd hebben verscheidene universiteiten, ziekenhuizen en diverse instituten verschillende vormen van lichttherapie ontwikkeld. De therapie met lichtgolven heeft in diverse landen vooral bij artsen, fysiotherapeuten, therapeuten en esthetische specialisten grote erkenning bereikt. In het bijzonder bij thema’s zoals depressie (SAD), wondheling, reuma en esthetische geneeskunde zijn er talrijke referenties naar positieve resultaten bij de behandeling met medicinaal toegelaten lichttherapie apparaten.

Het unieke Q.Light® Lichttherapie Systeem is in Europa als Medisch Produkt erkend.

Q.Light® nv is als fabrikant van Medische producten gecertificeerd (ISO 9002 en EN 46002)

Reconnectieve behandeling

Wat is een Reconnectieve behandeling?

De Reconnectieve behandeling is een volledig nieuwe therapievorm. Het herverbindt ons met de volheid van het universum en ook met de volheid van wie we zijn, met onze diepste essentie, niet door alleen een nieuwe set van healingfrequenties, maar mogelijk door een hele nieuwe bandbreedte. De realiteit van het bestaan ervan heeft zich duidelijk gedemonstreerd in de praktijk alsook in de wetenschappelijke laboratoria.

Voor wie en bij welke klachten?

De behandelingen zijn geschikt voor iedereen, jong en oud. Het is zeer heil-zaam voor mensen met fysieke, emotionele en mentale problemen. Het is ook zeer aan  te  bevelen  voor  “gezonde”  mensen  die  graag  een  sprong willen maken in hun bewustzijn of simpelweg toe zijn aan diepe ontspanning. Het is een zeer effectief middel om stressvrij te worden en te blijven. Reconnectieve genezing kan ook op dieren toegepast worden.

Hoe verlopen de sessies?

Ieders ervaring met de Reconnectieve behandeling is uniek. Optimaal is je in een staat van verwachting te bevinden, zonder gehecht te zijn aan het resultaat. Ga op de massagetafel liggen, ontspan, sluit je ogen en ervaar gewoon. Lig gewoon op de tafel en laat alles los, alsof je gewoon een onverwachts rustuurtje hebt.

Merk gewoon op wat er bij je opkomt. Dat geeft je iets te doen en ontneemt je de stress die vaak ontstaat als je probeert aan niets te denken en je ontdekt dat je niet weet hoe dat moet. Plaats je aandacht naar binnen en laat je aandacht door je lichaam gaan. Observeer gewoon wat je opvalt, dit geeft je geest genoeg te doen zonder dat je heel de tijd ligt te denken wat je wel of niet zou moeten doen. Adem niet op een speciale manier, visualiseer niet een resultaat waar je op hoopt, mediteer niet, herhaal geen mantra’s in stilte en doe geen andere dingen waarvan jij of iemand anders denkt dat het zal ‘helpen’, want dat zal het niet. Het zal je weerhouden om ten volle te kunnen ervaren.

Als je zover bent om alles los te laten en om niet te proberen om de ervaring te sturen of te verbeteren, dan ben je zover om te ervaren wat Reconnectieve genezing anders maakt. Je bent klaar om te ontvangen.

Kleding:
Draag comfortabele kleding aangepast aan het seizoen. Houd in gedachten dat je met je kleren aan, schoenen uit, op je rug op een massagetafel ligt tijdens de sessies.

Geuren, parfum:
Vermijd parfum en het gebruik van geparfumeerde zeep, haar- en huidproducten voorafgaand aan de sessies. De sessies dienen zo geurvrij mogelijk plaats te vinden.

Sieraden:
Het dragen van sieraden is prima, zolang het comfortabel zit tijdens de sessies.

Reconnectieve Genezing sessies duren ongeveer 45 minuten. Eén tot drie sessies worden aanbevolen. Voor een sessie betaal je 50 euro.

Wat is het verschil tussen een Reconnectieve behandeling en de Persoonlijke Reconnectie?

De intentie van een Reconnectieve behandeling is voornamelijk energieherstel, welke op lichamelijk, geestelijk, emotioneel, spiritueel of elk ander niveau kan plaatsvinden. En natuurlijk, om deze mate van energieherstel te bereiken, zul je wellicht tot een zeker niveau ‘verbonden-worden’ (reconnectie) ervaren als onderdeel van het proces. Het is deze ‘reconnectie’ die het mogelijk maakt voor Reconnectieve behandelingen om zo veel meer omvattend te zijn dan de helende technieken die we tot nu toe ter onze beschikking hadden.

De intentie van de Persoonlijke Reconnectie is om ons helemaal terug te brengen in onze inherente verbinding met het Universum.

Alhoewel deze twee technieken geen compleet gescheiden processen zijn, zullen de Reconnectieve behandelingen en de Persoonlijke Reconnectie sessies op verschillende dagen dienen  plaats te vinden om alzo van elke behandeling de beste resultaten te bereiken.

Opmerking
Het is aanbevolen (hoewel niet verplicht) om alvorens de Persoonlijke Reconnectie te ontvangen, één tot drie Reconnectieve behandelingen te ondergaan.